برگزاری طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد
کارشناس آموزش و پژوهش کانون‌های فرهنگی مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح تفسیر جزء چهار قرآن کریم در ماه مبارک رمضان همزمان با سراسر کشور در 22 خانه نور منتخب استان برگزار می‌شود.

برگزاری طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد

کارشناس آموزش و پژوهش کانون‌های فرهنگی مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح تفسیر جزء چهار قرآن کریم در ماه مبارک رمضان همزمان با سراسر کشور در 22 خانه نور منتخب استان برگزار می‌شود.
برگزاری طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author