تردد بیش از ۵ میلیون وسیله نقلیه در محورهای لرستان

تردد بیش از ۵ میلیون وسیله نقلیه در محورهای لرستان
مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های لرستان گفت: از ۲۵ اسفند سال گذشته تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار وسیله نقلیه در محورهای لرستان تردد داشته‌اند.

تردد بیش از ۵ میلیون وسیله نقلیه در محورهای لرستان

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های لرستان گفت: از ۲۵ اسفند سال گذشته تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار وسیله نقلیه در محورهای لرستان تردد داشته‌اند.
تردد بیش از ۵ میلیون وسیله نقلیه در محورهای لرستان

فروش بک لینک

View more posts from this author