تردد سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان/ یک‌طرفه شدن کندوان

تردد سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان/ یک‌طرفه شدن کندوان
رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کندوان سنگین و محورهای سوادکوه و کیاسر به‌ صورت پرحجم است.

تردد سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان/ یک‌طرفه شدن کندوان

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کندوان سنگین و محورهای سوادکوه و کیاسر به‌ صورت پرحجم است.
تردد سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان/ یک‌طرفه شدن کندوان

View more posts from this author