تشکیل دبیرخانه گفتمان دینی اسلام و مسیحیت در قم

تشکیل دبیرخانه گفتمان دینی اسلام و مسیحیت در قم
رئیس موسسه فرهنگ و آموزش اسلامی حکمت جامعةالمصطفی از تشکیل دبیرخانه گفتمان دینی اسلام و مسیحیت با محوریت مذاهب شیعه و ارتدکس در قم خبر داد.

تشکیل دبیرخانه گفتمان دینی اسلام و مسیحیت در قم

رئیس موسسه فرهنگ و آموزش اسلامی حکمت جامعةالمصطفی از تشکیل دبیرخانه گفتمان دینی اسلام و مسیحیت با محوریت مذاهب شیعه و ارتدکس در قم خبر داد.
تشکیل دبیرخانه گفتمان دینی اسلام و مسیحیت در قم

فروش بک لینک

View more posts from this author