تلاش امسال دشمن بر تضعیف بسیج و سپاه متمرکز شده است

تلاش امسال دشمن بر تضعیف بسیج و سپاه متمرکز شده است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهرود گفت: دشمن امسال تلاش دارد تا بسیج و سپاه را تضعیف کند و به ولایت ضربه بزند.

تلاش امسال دشمن بر تضعیف بسیج و سپاه متمرکز شده است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهرود گفت: دشمن امسال تلاش دارد تا بسیج و سپاه را تضعیف کند و به ولایت ضربه بزند.
تلاش امسال دشمن بر تضعیف بسیج و سپاه متمرکز شده است

بک لینک قوی

گوشی موبایل

View more posts from this author