توقیف محافظ لوازم برقی فاقد استاندارد در آبادان

توقیف محافظ لوازم برقی فاقد استاندارد در آبادان
مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: مأموران اداره استاندارد آبادان در بازرسی‌های خود موفق به کشف و توقیف محافظ لوازم برقی فاقد استاندارد شدند.

توقیف محافظ لوازم برقی فاقد استاندارد در آبادان

مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: مأموران اداره استاندارد آبادان در بازرسی‌های خود موفق به کشف و توقیف محافظ لوازم برقی فاقد استاندارد شدند.
توقیف محافظ لوازم برقی فاقد استاندارد در آبادان

بک لینک قوی

بازی

View more posts from this author