دستبند پلیس بر دستان 10 نفر از اراذل و اوباش در ورامین

دستبند پلیس بر دستان 10 نفر از اراذل و اوباش در ورامین
جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از شناسایی و دستگیری 10 نفر از اراذل و اوباش که در ورامین اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کردند، خبر داد.

دستبند پلیس بر دستان 10 نفر از اراذل و اوباش در ورامین

جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از شناسایی و دستگیری 10 نفر از اراذل و اوباش که در ورامین اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کردند، خبر داد.
دستبند پلیس بر دستان 10 نفر از اراذل و اوباش در ورامین

خرید بک لینک

View more posts from this author