دستگیری متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه در گلستان در کمترین زمان

دستگیری متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه در گلستان در کمترین زمان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت:‌ متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه در گلستان در کمترین زمان ممکن دستگیر می‌شوند.

دستگیری متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه در گلستان در کمترین زمان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت:‌ متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه در گلستان در کمترین زمان ممکن دستگیر می‌شوند.
دستگیری متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه در گلستان در کمترین زمان

بک لینک رنک 8

اس ام اس جدید

View more posts from this author