دیروز «خرمشهر»، فردا «بیت‌المقدس»/ 5038 کیلومتر آزادسازی بی‌پوتین و قمقمه

دیروز «خرمشهر»، فردا «بیت‌المقدس»/ 5038 کیلومتر آزادسازی بی‌پوتین و قمقمه
بالاخره پس از 25 شبانه روز مقاومت و تلاش بی‌نظیر رزمندگان ایرانی در روز سوم خرداد ماه 1361 با وجود تمام مشکلات و کمبودها با عنایت خداوند خرمشهر آزاد شد؛ اما این راه به همین جا ختم نمی‌شود! “خرمشهرها در پیش است” و عملیات “الی بیت المقدس” تا نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و آزادی قدس شریف ادامه خواهد داشت.

دیروز «خرمشهر»، فردا «بیت‌المقدس»/ 5038 کیلومتر آزادسازی بی‌پوتین و قمقمه

بالاخره پس از 25 شبانه روز مقاومت و تلاش بی‌نظیر رزمندگان ایرانی در روز سوم خرداد ماه 1361 با وجود تمام مشکلات و کمبودها با عنایت خداوند خرمشهر آزاد شد؛ اما این راه به همین جا ختم نمی‌شود! “خرمشهرها در پیش است” و عملیات “الی بیت المقدس” تا نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و آزادی قدس شریف ادامه خواهد داشت.
دیروز «خرمشهر»، فردا «بیت‌المقدس»/ 5038 کیلومتر آزادسازی بی‌پوتین و قمقمه

View more posts from this author