شناسایی 3 واحد تولیدی غیرمجاز در بهارستان

شناسایی 3 واحد تولیدی غیرمجاز در بهارستان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از شناسایی سه واحد تولیدی غیرمجاز در گشت و پایش مأموران اجرایی در این شهرستان خبر داد.

شناسایی 3 واحد تولیدی غیرمجاز در بهارستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از شناسایی سه واحد تولیدی غیرمجاز در گشت و پایش مأموران اجرایی در این شهرستان خبر داد.
شناسایی 3 واحد تولیدی غیرمجاز در بهارستان

خرید بک لینک

دانلود موزیک

View more posts from this author