طراحی موزه بزرگ اصفهان با سرعت زیادی انجام خواهد گرفت

طراحی موزه بزرگ اصفهان با سرعت زیادی انجام خواهد گرفت
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: با پیگیری‌های ویژه استاندار و اداره کل راه و شهرسازی، مراحل تملک کارخانه ریسباف به پایان رسیده و طراحی موزه بزرگ اصفهان با سرعت زیادی انجام خواهد گرفت.

طراحی موزه بزرگ اصفهان با سرعت زیادی انجام خواهد گرفت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: با پیگیری‌های ویژه استاندار و اداره کل راه و شهرسازی، مراحل تملک کارخانه ریسباف به پایان رسیده و طراحی موزه بزرگ اصفهان با سرعت زیادی انجام خواهد گرفت.
طراحی موزه بزرگ اصفهان با سرعت زیادی انجام خواهد گرفت

بک لینک رنک 8

سپهر نیوز

View more posts from this author