مدیران از ضایع شدن حق قائم‌شهر جلوگیری کنند

مدیران از ضایع شدن حق قائم‌شهر جلوگیری کنند
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: از مدیران قائم‌شهری که در سطح استان خدمت می‌کنند، توقع نداریم به شهرستان نگاه ویژه‌تری داشته باشند، بلکه انتظار داریم که از ضایع شدن حق قائم‌شهر جلوگیری کنند.

مدیران از ضایع شدن حق قائم‌شهر جلوگیری کنند

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: از مدیران قائم‌شهری که در سطح استان خدمت می‌کنند، توقع نداریم به شهرستان نگاه ویژه‌تری داشته باشند، بلکه انتظار داریم که از ضایع شدن حق قائم‌شهر جلوگیری کنند.
مدیران از ضایع شدن حق قائم‌شهر جلوگیری کنند

بک لینک رنک 1

روزنامه قانون

View more posts from this author