مسئولان خلخالی به غبارروبی مزار شهدا رفتند

مسئولان خلخالی به غبارروبی مزار شهدا رفتند
همزمان با هفته عقیدتی سیاسی مسئولان شهرستان خلخال به غبارروبی مزار شهدا رفتند.

مسئولان خلخالی به غبارروبی مزار شهدا رفتند

همزمان با هفته عقیدتی سیاسی مسئولان شهرستان خلخال به غبارروبی مزار شهدا رفتند.
مسئولان خلخالی به غبارروبی مزار شهدا رفتند

خرید بک لینک

عکس

View more posts from this author