مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز راهی برای مقابله با بحران آب در کهگیلویه و بویراحمد

مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز راهی برای مقابله با بحران آب در کهگیلویه و بویراحمد
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بحران آب که در سال‌های اخیر در استان وجود داشته، گفت: مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز راهی برای مقابله با بحران آب استان است.

مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز راهی برای مقابله با بحران آب در کهگیلویه و بویراحمد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بحران آب که در سال‌های اخیر در استان وجود داشته، گفت: مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز راهی برای مقابله با بحران آب استان است.
مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز راهی برای مقابله با بحران آب در کهگیلویه و بویراحمد

بک لینک قوی

خرم خبر

View more posts from this author