میزبانی مسجد مقدس جمکران از ملیت‌های گوناگون در جشن نیمه‌شعبان

میزبانی مسجد مقدس جمکران از ملیت‌های گوناگون در جشن نیمه‌شعبان
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: با توجه به ظرفیت بین‌المللی که در مسجد مقدس جمکران وجود دارد امسال با جامعه المصطفی العالمیه صحبت شده تا هم‌افزایی صورت بگیرد که بتوانیم میزبان ملیت‌های گوناگون در جشن نیمه شعبان باشیم.

میزبانی مسجد مقدس جمکران از ملیت‌های گوناگون در جشن نیمه‌شعبان

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: با توجه به ظرفیت بین‌المللی که در مسجد مقدس جمکران وجود دارد امسال با جامعه المصطفی العالمیه صحبت شده تا هم‌افزایی صورت بگیرد که بتوانیم میزبان ملیت‌های گوناگون در جشن نیمه شعبان باشیم.
میزبانی مسجد مقدس جمکران از ملیت‌های گوناگون در جشن نیمه‌شعبان

فروش بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author