واگذاری 90 درصد فعالیت اجرایی بهزیستی گیلان به بخش‌ خصوصی

واگذاری 90 درصد فعالیت اجرایی بهزیستی گیلان به بخش‌ خصوصی
معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی گیلان از واگذاری 90 درصد فعالیت‌های اجرایی این نهاد به بخش‌ خصوصی خبر داد.

واگذاری 90 درصد فعالیت اجرایی بهزیستی گیلان به بخش‌ خصوصی

معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی گیلان از واگذاری 90 درصد فعالیت‌های اجرایی این نهاد به بخش‌ خصوصی خبر داد.
واگذاری 90 درصد فعالیت اجرایی بهزیستی گیلان به بخش‌ خصوصی

آپدیت نود 32 پنجشنبه

روزنامه قانون

View more posts from this author