کارگرانی که سلامت خود را بدون حق بیمه به خطر می‎اندازند/ لزوم برنامه‏‎ریزی برای احقاق حقوق کارگران

کارگرانی که سلامت خود را بدون حق بیمه به خطر می‎اندازند/ لزوم برنامه‏‎ریزی برای احقاق حقوق کارگران
یکی از مشکلاتی که در برخی از کارگاه‎های کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی استان گلستان دیده می‎شود، امتناع برخی صاحبان صنایع از پرداخت حق بیمه کارگران است که این امر موجب می‌شود کارگران سلامت خود را بدون حق بیمه به خطر بیندازند.

کارگرانی که سلامت خود را بدون حق بیمه به خطر می‎اندازند/ لزوم برنامه‏‎ریزی برای احقاق حقوق کارگران

یکی از مشکلاتی که در برخی از کارگاه‎های کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی استان گلستان دیده می‎شود، امتناع برخی صاحبان صنایع از پرداخت حق بیمه کارگران است که این امر موجب می‌شود کارگران سلامت خود را بدون حق بیمه به خطر بیندازند.
کارگرانی که سلامت خود را بدون حق بیمه به خطر می‎اندازند/ لزوم برنامه‏‎ریزی برای احقاق حقوق کارگران

bluray movie download

View more posts from this author