گرفتار شدن 70 خودرو بر اثر تخریب بخشی از پل در آمل

گرفتار شدن 70 خودرو بر اثر تخریب بخشی از پل در آمل
بخشدار امامزاده عبدالله آمل از گرفتار شدن 70 دستگاه خودرو بر اثر تخریب بخشی از پل در منطقه سنگ‌درکا گفت: هم‌اکنون برق 15 روستا قطع بوده و راه ارتباطی 10 روستا مسدود است.

گرفتار شدن 70 خودرو بر اثر تخریب بخشی از پل در آمل

بخشدار امامزاده عبدالله آمل از گرفتار شدن 70 دستگاه خودرو بر اثر تخریب بخشی از پل در منطقه سنگ‌درکا گفت: هم‌اکنون برق 15 روستا قطع بوده و راه ارتباطی 10 روستا مسدود است.
گرفتار شدن 70 خودرو بر اثر تخریب بخشی از پل در آمل

خرید بک لینک

View more posts from this author