گزارش دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی را در اختیار نداریم/ اتفاقات ورزشگاه آزادی جای تأسف دارد

گزارش دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی را در اختیار نداریم/ اتفاقات ورزشگاه آزادی جای تأسف دارد
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره دیدارهای لیگ برتر گفت: هنوز گزارش دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز را در اختیار نداریم.

گزارش دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی را در اختیار نداریم/ اتفاقات ورزشگاه آزادی جای تأسف دارد

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره دیدارهای لیگ برتر گفت: هنوز گزارش دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز را در اختیار نداریم.
گزارش دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی را در اختیار نداریم/ اتفاقات ورزشگاه آزادی جای تأسف دارد

ganool review

View more posts from this author