گلستان شهدای اصفهان در آخرین پنج‌شنبه سال

گلستان شهدای اصفهان در آخرین پنج‌شنبه سال
مردم اصفهان بر اساس آیینی کهن هر ساله در آخرین پنج‌شنبه سال پیش از نوروز با حضور در گلستان شهدای این شهر قبور درگذشتگان را با آب و گلاب شسته و با تقدیم سبزه نوروز و گل به مزارشان، در آستانه سال نو یادشان را گرامی می‌دارند.

گلستان شهدای اصفهان در آخرین پنج‌شنبه سال

مردم اصفهان بر اساس آیینی کهن هر ساله در آخرین پنج‌شنبه سال پیش از نوروز با حضور در گلستان شهدای این شهر قبور درگذشتگان را با آب و گلاب شسته و با تقدیم سبزه نوروز و گل به مزارشان، در آستانه سال نو یادشان را گرامی می‌دارند.
گلستان شهدای اصفهان در آخرین پنج‌شنبه سال

View more posts from this author