همایش “هزاره باباطاهر” در همدان

همایش “هزاره باباطاهر” در همدان
همزمان با هفته گرامیداشت باباطاهر، شاعر و عارف نامی قرن پنجم ه.ق. چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان و همایش ملی هزاره باباطاهر صبح چهارشنبه نهم اسفندماه در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.

همایش “هزاره باباطاهر” در همدان

همزمان با هفته گرامیداشت باباطاهر، شاعر و عارف نامی قرن پنجم ه.ق. چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان و همایش ملی هزاره باباطاهر صبح چهارشنبه نهم اسفندماه در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.
همایش “هزاره باباطاهر” در همدان
MIT License /*!normalize.css v1.1.2

View more posts from this author