تیتر امشب/ اتاق عملیات درگیری های خان طومان در ترکیه/ روسیه رکب خورد

تیتر امشب/ اتاق عملیات درگیری های خان طومان در ترکیه/ روسیه رکب خورد
کارشناسان معتقدند که ترکیه با تجهیز و ارسال گروه های تروریستی به خان طومان، نقش اتاق عملیات درگیری های اخیر در استان حلب را برعهده داشت.
۲۳:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


تیتر امشب/ اتاق عملیات درگیری های خان طومان در ترکیه/ روسیه رکب خورد

کارشناسان معتقدند که ترکیه با تجهیز و ارسال گروه های تروریستی به خان طومان، نقش اتاق عملیات درگیری های اخیر در استان حلب را برعهده داشت.
۲۳:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


تیتر امشب/ اتاق عملیات درگیری های خان طومان در ترکیه/ روسیه رکب خورد

فروش بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author