صدمین پاس گل دنی آلوز در لالیگا

صدمین پاس گل دنی آلوز در لالیگا
مدافع برزیلی بارسلونا توانست به رکورد خیره کننده 100 پاس گل در رقابت های لالیگا دست پیدا کند.

صدمین پاس گل دنی آلوز در لالیگا

مدافع برزیلی بارسلونا توانست به رکورد خیره کننده 100 پاس گل در رقابت های لالیگا دست پیدا کند.
صدمین پاس گل دنی آلوز در لالیگا

فروش بک لینک

View more posts from this author