تکرار داستان جدایی “هما” از دولت

نخستین بار در تابستان سال 90 بود که «دولت» بر اساس مصوبه هیات واگذاری تصمیم گرفت پس از سال‌ها «هما» را روانه خانه …

اتومبیل

View more posts from this author