برانکو با پر‌سپولیس تمدید کرد

برانکو با پر‌سپولیس تمدید کرد

عصر امروز پس از حضور برانکو ایوانکوویچ در باشگاه پر‌سپولیس و جلسه چند ساعته با علی اکبر طاهری توافقاتش را با باشگاه پر‌سپولیس نهایی کرد و قراردادش را یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد. قرار است قرارداد برانکو ظرف چند روز آینده طی یک مراسم امضا شود.

برانکو با پر‌سپولیس تمدید کرد

عصر امروز پس از حضور برانکو ایوانکوویچ در باشگاه پر‌سپولیس و جلسه چند ساعته با علی اکبر طاهری توافقاتش را با باشگاه پر‌سپولیس نهایی کرد و قراردادش را یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد. قرار است قرارداد برانکو ظرف چند روز آینده طی یک مراسم امضا شود.

برانکو با پر‌سپولیس تمدید کرد

خرید بک لینک

View more posts from this author