کاهش عیار مصنوعات طلا موجب کاهش سرمایه های خانواده ها می گردد

سایت طلا: مدیر گالری میراث شرق، ضمن بیان لزوم حمایتهای دولت از تولیدکنندگان این صنف عنوان کرد: باکاهش عیار مصنوعات طلا و جواهر پشتوانه سرمایه ای مردم کاهش می یابد، و این پیشنهاد خیلی ضروری به نظر نمی رسد.

کیمیا دانلود

مد روز

View more posts from this author