تغییر زمان انتخابی تیم ملی کاراته بخاطر ازدواج یک ورزشکار!

تغییر زمان انتخابی تیم ملی کاراته بخاطر ازدواج یک ورزشکار!

مرحله پنجم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته 7 تا 14 تیر ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود. در این مرحله اردو کاراته کاها تمرینات فنی و بدنسازی زیرنظر کادر فنی دنبال خواهند کرد.اما مرحله ششم اردوی تیم ملی کاراته طبق برنامه قرار است 17 تا 22 تیر ماه برگزار شود.شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته در خصوص برگزاری سومین مرحله رقابت انتخابی گفت: قرار بود 18 تیرماه کاراته کاها در یک‌دوره رقابت انتخابی با هم مبارزه کنند اما به دلیل آنکه مراسم ازدواج یکی از نفرات روز 17 تیرماه برگزار خواهد شد تاریخ برگزاری مسابقه انتخابی را تغییر دادیم. وی افزود: تصمیم گرفتیم مسابقه انتخابی در همان اردوی ششم اما با چند روز تاخیر در تاریخ 22 تیرماه برگزار شود.هروی گفت: هیچ فردی از اردو کنار گذاشته نخواهدشد و برای اینکه درصد اشتباهات کمتر باشد از داوران رسمی فدرسیون و ویدئو چک استفاده خواهیم کرد.

تغییر زمان انتخابی تیم ملی کاراته بخاطر ازدواج یک ورزشکار!

مرحله پنجم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته 7 تا 14 تیر ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود. در این مرحله اردو کاراته کاها تمرینات فنی و بدنسازی زیرنظر کادر فنی دنبال خواهند کرد.اما مرحله ششم اردوی تیم ملی کاراته طبق برنامه قرار است 17 تا 22 تیر ماه برگزار شود.شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته در خصوص برگزاری سومین مرحله رقابت انتخابی گفت: قرار بود 18 تیرماه کاراته کاها در یک‌دوره رقابت انتخابی با هم مبارزه کنند اما به دلیل آنکه مراسم ازدواج یکی از نفرات روز 17 تیرماه برگزار خواهد شد تاریخ برگزاری مسابقه انتخابی را تغییر دادیم. وی افزود: تصمیم گرفتیم مسابقه انتخابی در همان اردوی ششم اما با چند روز تاخیر در تاریخ 22 تیرماه برگزار شود.هروی گفت: هیچ فردی از اردو کنار گذاشته نخواهدشد و برای اینکه درصد اشتباهات کمتر باشد از داوران رسمی فدرسیون و ویدئو چک استفاده خواهیم کرد.

تغییر زمان انتخابی تیم ملی کاراته بخاطر ازدواج یک ورزشکار!

صبحانه

View more posts from this author