در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش یواخیم لوو به انتقادات عجیب بالاک

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش یواخیم لوو به انتقادات عجیب بالاک
پس از تساوی آلمان مقابل لهستان، میشائیل بالاک، کاپیتان سالیان نه چندان دور تیم ملی فوتبال آلمان، نسل جدید فوتبال کشورش را مورد انتقاد قرار داد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش یواخیم لوو به انتقادات عجیب بالاک

پس از تساوی آلمان مقابل لهستان، میشائیل بالاک، کاپیتان سالیان نه چندان دور تیم ملی فوتبال آلمان، نسل جدید فوتبال کشورش را مورد انتقاد قرار داد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش یواخیم لوو به انتقادات عجیب بالاک

تکنولوژی جدید

View more posts from this author