اجازه نمی‌دهیم جلوی لیگ برتری‌شدن ماشین‌سازی را بگیرند

اجازه نمی‌دهیم جلوی لیگ برتری‌شدن ماشین‌سازی را بگیرند
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: متأسفانه در چند سال گذشته نامهربانی‌های زیادی در حق فوتبال تبریز انجام شده است که باید مسئولان ورزشی باید در این خصوص هوشیار باشند.

اجازه نمی‌دهیم جلوی لیگ برتری‌شدن ماشین‌سازی را بگیرند

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: متأسفانه در چند سال گذشته نامهربانی‌های زیادی در حق فوتبال تبریز انجام شده است که باید مسئولان ورزشی باید در این خصوص هوشیار باشند.
اجازه نمی‌دهیم جلوی لیگ برتری‌شدن ماشین‌سازی را بگیرند

دانلود فیلم جدید

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author