اعلام آمادگی باشگاه قشقایی شیراز برای واگذاری امتیاز فجر

اعلام آمادگی باشگاه قشقایی شیراز برای واگذاری امتیاز فجر
مدیرعامل باشگاه قشقایی شیراز گفت: این باشگاه برای انتقال امتیاز باشگاه فجر به قشقایی و حضور در لیگ یک اعلام آمادگی کرده است.

اعلام آمادگی باشگاه قشقایی شیراز برای واگذاری امتیاز فجر

مدیرعامل باشگاه قشقایی شیراز گفت: این باشگاه برای انتقال امتیاز باشگاه فجر به قشقایی و حضور در لیگ یک اعلام آمادگی کرده است.
اعلام آمادگی باشگاه قشقایی شیراز برای واگذاری امتیاز فجر

کیمیا دانلود

View more posts from this author