افتتاح مسکن مهر معلولان تالش در هفته دولت

افتتاح مسکن مهر معلولان تالش در هفته دولت
فرماندار تالش از افتتاح مسکن مهر معلولان و پروژه‌های عام‌المنفعه این شهرستان در هفته دولت خبر داد.

افتتاح مسکن مهر معلولان تالش در هفته دولت

فرماندار تالش از افتتاح مسکن مهر معلولان و پروژه‌های عام‌المنفعه این شهرستان در هفته دولت خبر داد.
افتتاح مسکن مهر معلولان تالش در هفته دولت

پایگاه خبری مبارز

View more posts from this author