اقامت 930 هزار مسافر در کرمانشاه

اقامت 930 هزار مسافر در کرمانشاه
سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از اقامت 930 هزار میهمان نوروزی در مراکز اقامتی استان تا پایان روز ششم فروردین‌ماه خبر داد.

اقامت 930 هزار مسافر در کرمانشاه

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از اقامت 930 هزار میهمان نوروزی در مراکز اقامتی استان تا پایان روز ششم فروردین‌ماه خبر داد.
اقامت 930 هزار مسافر در کرمانشاه

خبرگذاری اصفحان

تکنولوژی جدید

View more posts from this author