اقدام کارگران سیاسی نیست بلکه نوعی مطالبه‌گری است/سهام آلومینیوم را برگردانید!….مردم هرمزگان می‌خرند

اقدام کارگران سیاسی نیست بلکه نوعی مطالبه‌گری است/سهام آلومینیوم را برگردانید!….مردم هرمزگان می‌خرند
جناب مدیر، سیاسی جلوه کردن خواسته به حق کارگر، جفایی است در حق مردم انقلابی و ولایت‌مدار هرمزگان و هیچ ربطی به آب ریختن در آسیاب دشمن ندارد.

اقدام کارگران سیاسی نیست بلکه نوعی مطالبه‌گری است/سهام آلومینیوم را برگردانید!….مردم هرمزگان می‌خرند

جناب مدیر، سیاسی جلوه کردن خواسته به حق کارگر، جفایی است در حق مردم انقلابی و ولایت‌مدار هرمزگان و هیچ ربطی به آب ریختن در آسیاب دشمن ندارد.
اقدام کارگران سیاسی نیست بلکه نوعی مطالبه‌گری است/سهام آلومینیوم را برگردانید!….مردم هرمزگان می‌خرند

بک لینک رنک 8

wolrd press news

View more posts from this author