برخی‎ها آمر دستورات خارج از مجلس هستند/ نفاق در پشت ظاهرسازی‎ها

برخی‎ها آمر دستورات خارج از مجلس هستند/ نفاق در پشت ظاهرسازی‎ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس شورای اسلامی در بیان لوایح و طرح‌ها و رأی‌گیری، افرادی برای مخدوش کردن فضا، آمر دستورات خارج از مجلس هستند.

برخی‎ها آمر دستورات خارج از مجلس هستند/ نفاق در پشت ظاهرسازی‎ها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس شورای اسلامی در بیان لوایح و طرح‌ها و رأی‌گیری، افرادی برای مخدوش کردن فضا، آمر دستورات خارج از مجلس هستند.
برخی‎ها آمر دستورات خارج از مجلس هستند/ نفاق در پشت ظاهرسازی‎ها

خرید بک لینک

موسیقی

View more posts from this author