بهره‌برداری از 4 نیروگاه خورشیدی در گیلان

بهره‌برداری از 4 نیروگاه خورشیدی در گیلان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از بهره‌برداری 4 نیروگاه برق خورشیدی همزمان با هفته دولت امسال در استان خبر داد.

بهره‌برداری از 4 نیروگاه خورشیدی در گیلان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از بهره‌برداری 4 نیروگاه برق خورشیدی همزمان با هفته دولت امسال در استان خبر داد.
بهره‌برداری از 4 نیروگاه خورشیدی در گیلان

دانلود نرم افزار جدید

View more posts from this author