ترافیک سنگین در محور هراز/ بارش خفیف برف در لاریجان

ترافیک سنگین در محور هراز/ بارش خفیف برف در لاریجان
رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان از ترافیک سنگین در برخی مناطق از محور هراز خبر داد و گفت: بارش خفیف برف از صبح امروز در بخش لاریجان آغاز شده است.

ترافیک سنگین در محور هراز/ بارش خفیف برف در لاریجان

رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان از ترافیک سنگین در برخی مناطق از محور هراز خبر داد و گفت: بارش خفیف برف از صبح امروز در بخش لاریجان آغاز شده است.
ترافیک سنگین در محور هراز/ بارش خفیف برف در لاریجان

دانلود فیلم

دانلود موزیک

View more posts from this author