تغییر جهت خیابان‌های ارتش شمالی و خاقانی تبریز از پنجشنبه

تغییر جهت خیابان‌های ارتش شمالی و خاقانی تبریز از پنجشنبه
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، گفت: تغییر جهت مسیر خیابان‌های خاقانی و ارتش شمالی، از شانزدهم اردیبهشت اجرایی می‌شود.

تغییر جهت خیابان‌های ارتش شمالی و خاقانی تبریز از پنجشنبه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، گفت: تغییر جهت مسیر خیابان‌های خاقانی و ارتش شمالی، از شانزدهم اردیبهشت اجرایی می‌شود.
تغییر جهت خیابان‌های ارتش شمالی و خاقانی تبریز از پنجشنبه

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author