حمایت کمیته امداد استان مرکزی از 1500 کودک دارای سوءتغذیه

حمایت کمیته امداد استان مرکزی از 1500 کودک دارای سوءتغذیه
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی گفت: در چهار ماهه ابتدای سال جاری یک‌هزار و 500 نفر از کودکان دارای سوءتغذیه در استان از حمایت‌های این نهاد بهره‌مند شده‌اند.

حمایت کمیته امداد استان مرکزی از 1500 کودک دارای سوءتغذیه

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی گفت: در چهار ماهه ابتدای سال جاری یک‌هزار و 500 نفر از کودکان دارای سوءتغذیه در استان از حمایت‌های این نهاد بهره‌مند شده‌اند.
حمایت کمیته امداد استان مرکزی از 1500 کودک دارای سوءتغذیه

View more posts from this author