شناسایی 114 نقطه حادثه‌خیز در آذربایجان‌شرقی/وجود 14 هزار کیلومتر راه در استان

شناسایی 114 نقطه حادثه‌خیز در آذربایجان‌شرقی/وجود 14 هزار کیلومتر راه در استان
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: در سطح استان 114 نقطه حادثه خیز را شناسایی و احصاء کرده‌ایم که در صورت تصویب اعتبارات لازم نسبت به رفع آنها اقدام خواهیم کرد.

شناسایی 114 نقطه حادثه‌خیز در آذربایجان‌شرقی/وجود 14 هزار کیلومتر راه در استان

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: در سطح استان 114 نقطه حادثه خیز را شناسایی و احصاء کرده‌ایم که در صورت تصویب اعتبارات لازم نسبت به رفع آنها اقدام خواهیم کرد.
شناسایی 114 نقطه حادثه‌خیز در آذربایجان‌شرقی/وجود 14 هزار کیلومتر راه در استان

خرم خبر

مد روز

View more posts from this author