فوتسالیست‌های قم حریفان خود را شناختند/ جدال آرش‌نوین قم با پیام اراک در گام نخست

فوتسالیست‌های قم حریفان خود را شناختند/ جدال آرش‌نوین قم با پیام اراک در گام نخست
تیم فوتسال آرش‌نوین قم با شناخت حریفان خود در مرحله مقدماتی لیگ فوتسال باشگاه‌های کشور امروز در گام نخست به مصاف پیام اراک می‌رود.

فوتسالیست‌های قم حریفان خود را شناختند/ جدال آرش‌نوین قم با پیام اراک در گام نخست

تیم فوتسال آرش‌نوین قم با شناخت حریفان خود در مرحله مقدماتی لیگ فوتسال باشگاه‌های کشور امروز در گام نخست به مصاف پیام اراک می‌رود.
فوتسالیست‌های قم حریفان خود را شناختند/ جدال آرش‌نوین قم با پیام اراک در گام نخست

نود32 آپدیت ورژن 7

پرس نیوز

View more posts from this author