مدرسه دهخدا 3 به بهره‌برداری می‌رسد

مدرسه دهخدا 3 به بهره‌برداری می‌رسد
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا گفت: مدرسه دهخدا 3 با سرمایه‌گذاری این شرکت به بهره‌برداری می‌رسد.

مدرسه دهخدا 3 به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا گفت: مدرسه دهخدا 3 با سرمایه‌گذاری این شرکت به بهره‌برداری می‌رسد.
مدرسه دهخدا 3 به بهره‌برداری می‌رسد

View more posts from this author