مردم را از نیم قرن جیره‌بندی آب نجات دهید

مردم را از نیم قرن جیره‌بندی آب نجات دهید
نماینده سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیست خوزستان گفت: امیدواریم دهن کجی آشکار و مداوم وزیر نیرو نسبت به عزت و کرامت مردم استان پایان یابد و مردم طعم شیرین رهایی از آب‌های بی‌کیفیت و جیره‌بندی را پس از سال‌های بی‌توجهی بچشند.

مردم را از نیم قرن جیره‌بندی آب نجات دهید

نماینده سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیست خوزستان گفت: امیدواریم دهن کجی آشکار و مداوم وزیر نیرو نسبت به عزت و کرامت مردم استان پایان یابد و مردم طعم شیرین رهایی از آب‌های بی‌کیفیت و جیره‌بندی را پس از سال‌های بی‌توجهی بچشند.
مردم را از نیم قرن جیره‌بندی آب نجات دهید

دانلود سرا

View more posts from this author