مشکل لغو امتیاز نشریات محلی برطرف شد / فعالان رسانه نشریات را منظم انتشار دهند

مشکل لغو امتیاز نشریات محلی برطرف شد / فعالان رسانه نشریات را منظم انتشار دهند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: مشکل لغو امتیاز حدود 30 نشریه در استان اردبیل برطرف شده که انتظار می‌رود با انتشار منظم دیگر این رسانه‌ها دچار مشکل نشوند.

مشکل لغو امتیاز نشریات محلی برطرف شد / فعالان رسانه نشریات را منظم انتشار دهند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: مشکل لغو امتیاز حدود 30 نشریه در استان اردبیل برطرف شده که انتظار می‌رود با انتشار منظم دیگر این رسانه‌ها دچار مشکل نشوند.
مشکل لغو امتیاز نشریات محلی برطرف شد / فعالان رسانه نشریات را منظم انتشار دهند

bluray movie download

View more posts from this author