نمایش آثار برگزیده جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی

نمایش آثار برگزیده جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی
نمایشگاه آثار برگزیده پنجمین جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی از سری برنامه‌های چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نگارخانه شهر بیرجند افتتاح شد.

نمایش آثار برگزیده جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی

نمایشگاه آثار برگزیده پنجمین جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی از سری برنامه‌های چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نگارخانه شهر بیرجند افتتاح شد.
نمایش آثار برگزیده جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی

View more posts from this author