پادگان دوکوهه اندیمشک میزبان هزاران نفر از راهیان سرزمین نور

پادگان دوکوهه اندیمشک میزبان هزاران نفر از راهیان سرزمین نور
پادگان دوکوهه اندیمشک و معبر عشق رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در ایام تعطیلات نوروز میزبان هزاران نفر از راهیان سرزمین نور از اقصی نقاط ایران اسلامی است.

پادگان دوکوهه اندیمشک میزبان هزاران نفر از راهیان سرزمین نور

پادگان دوکوهه اندیمشک و معبر عشق رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در ایام تعطیلات نوروز میزبان هزاران نفر از راهیان سرزمین نور از اقصی نقاط ایران اسلامی است.
پادگان دوکوهه اندیمشک میزبان هزاران نفر از راهیان سرزمین نور

اتومبیل

روزنامه قانون

View more posts from this author