پرهیز از نگاه‌های سیاسی، جناحی و حزبی در آموزش و پرورش

پرهیز از نگاه‌های سیاسی، جناحی و حزبی در آموزش و پرورش
فرماندار خوسف گفت: آموزش و پرورش باید از نگاه‌های سیاسی و حزبی که برای نظام تعلیم و تربیت سم است و خسارت‌های فراوانی را به همراه دارد، پرهیز کند.

پرهیز از نگاه‌های سیاسی، جناحی و حزبی در آموزش و پرورش

فرماندار خوسف گفت: آموزش و پرورش باید از نگاه‌های سیاسی و حزبی که برای نظام تعلیم و تربیت سم است و خسارت‌های فراوانی را به همراه دارد، پرهیز کند.
پرهیز از نگاه‌های سیاسی، جناحی و حزبی در آموزش و پرورش

بک لینک رنک 5

اس ام اس جدید

View more posts from this author