کودک‌آزاری سبب سکته مغزی کودک شد / سکوت در برابر درخواست به حکم گذشت، دیه و یا قصاص

کودک‌آزاری سبب سکته مغزی کودک شد / سکوت در برابر درخواست به حکم گذشت، دیه و یا قصاص
نخستین جلسه علنی متهمان به کودک‌آزاری و قتل در شهرستان بیرجند شامگاه چهارشنبه در این شهرستان برگزار شد.

کودک‌آزاری سبب سکته مغزی کودک شد / سکوت در برابر درخواست به حکم گذشت، دیه و یا قصاص

نخستین جلسه علنی متهمان به کودک‌آزاری و قتل در شهرستان بیرجند شامگاه چهارشنبه در این شهرستان برگزار شد.
کودک‌آزاری سبب سکته مغزی کودک شد / سکوت در برابر درخواست به حکم گذشت، دیه و یا قصاص

فروش بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author