349 کیلوگرم انواع مخدر از کاروان قاچاقچیان کشف شد

349 کیلوگرم انواع مخدر از کاروان قاچاقچیان کشف شد
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 349 کیلوگرم انواع مواد مخدر در درگیری مسلحانه پلیس مبارزه با مواد مخدر با کاروان قاچاقچیان موتورسیکلت سوار خبر داد.

349 کیلوگرم انواع مخدر از کاروان قاچاقچیان کشف شد

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 349 کیلوگرم انواع مواد مخدر در درگیری مسلحانه پلیس مبارزه با مواد مخدر با کاروان قاچاقچیان موتورسیکلت سوار خبر داد.
349 کیلوگرم انواع مخدر از کاروان قاچاقچیان کشف شد

عکس های جدید

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author