برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات غیردولتی در استان تهران/ شرکت بیش از 13 هزار داوطلب در انتخابات مجامع هلال احمر

برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات غیردولتی در استان تهران/ شرکت بیش از 13 هزار داوطلب در انتخابات مجامع هلال احمر
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات غیردولتی در این استان خبر داد و گفت: بیش از 13 هزار داوطلب در انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر استان تهران شرکت می‌کنند.

برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات غیردولتی در استان تهران/ شرکت بیش از 13 هزار داوطلب در انتخابات مجامع هلال احمر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات غیردولتی در این استان خبر داد و گفت: بیش از 13 هزار داوطلب در انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر استان تهران شرکت می‌کنند.
برگزاری بزرگ‌ترین انتخابات غیردولتی در استان تهران/ شرکت بیش از 13 هزار داوطلب در انتخابات مجامع هلال احمر

فروش بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author