روسف: برزیلی‌ها علیه کودتا بسیج شوند

روسف: برزیلی‌ها علیه کودتا بسیج شوند

«دیلما روسف» طی سخنانی درکاخ ریاست جمهوری در نخستین واکنش به تصمیم تعلیق شش ماهه اش گفت: من از همه برزیلی ها صرف نظر از هر حزبی که حمایت می کنند، می خواهم همچنان به همبستگی، وحدت و زندگی مسالمت آمیز ادامه دهند. وی در اظهاراتی که ظاهرا آخرین سخنرانی وی بود، گفت: آنچه در خطر است احترام به صندوق های رای، اراده مطلق برزیلی ها وقانون اساسی است.نمایندگان مجلس سنای برزیل امروز (پنجشنبه) پس از دو روز بحث و گفت و گو با 55 رای مثبت در برابر 22 رای منفی به تعلیق و محاکمه روسف از سمت ریاست جمهوری این کشور رای دادند. موافقت سناتورهای برزیل به تعلیق روسف و محاکمه وی به خاطر نقض قوانین بودجه، به حکومت 13ساله حزب چپ گرای کارگر در بزرگترین کشور آمریکای لاتین پایان داد. احتمالا «میشل تمر» معاون روسف در مدت 180 روزه باقی مانده تا محاکمه روسف قدرت را در برزیل در دست خواهد گرفت.مخالفان دولت دیلما روسف، وی را به فساد مالی ازجمله پنهان کاری در مورد کسری بودجه در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2014متهم می کنند. روسف همچنین در موارد دیگری از رسوایی مالی دخالت داشته که از جمله این اتهامات، تامین هزینه های کارزار انتخاباتی وی از سوی شرکت نفتی «پترو براس» در سال های 2010 و 2014 میلادی است.

روسف: برزیلی‌ها علیه کودتا بسیج شوند

«دیلما روسف» طی سخنانی درکاخ ریاست جمهوری در نخستین واکنش به تصمیم تعلیق شش ماهه اش گفت: من از همه برزیلی ها صرف نظر از هر حزبی که حمایت می کنند، می خواهم همچنان به همبستگی، وحدت و زندگی مسالمت آمیز ادامه دهند. وی در اظهاراتی که ظاهرا آخرین سخنرانی وی بود، گفت: آنچه در خطر است احترام به صندوق های رای، اراده مطلق برزیلی ها وقانون اساسی است.نمایندگان مجلس سنای برزیل امروز (پنجشنبه) پس از دو روز بحث و گفت و گو با 55 رای مثبت در برابر 22 رای منفی به تعلیق و محاکمه روسف از سمت ریاست جمهوری این کشور رای دادند. موافقت سناتورهای برزیل به تعلیق روسف و محاکمه وی به خاطر نقض قوانین بودجه، به حکومت 13ساله حزب چپ گرای کارگر در بزرگترین کشور آمریکای لاتین پایان داد. احتمالا «میشل تمر» معاون روسف در مدت 180 روزه باقی مانده تا محاکمه روسف قدرت را در برزیل در دست خواهد گرفت.مخالفان دولت دیلما روسف، وی را به فساد مالی ازجمله پنهان کاری در مورد کسری بودجه در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2014متهم می کنند. روسف همچنین در موارد دیگری از رسوایی مالی دخالت داشته که از جمله این اتهامات، تامین هزینه های کارزار انتخاباتی وی از سوی شرکت نفتی «پترو براس» در سال های 2010 و 2014 میلادی است.

روسف: برزیلی‌ها علیه کودتا بسیج شوند

خرید بک لینک

مرکز فیلم

View more posts from this author